PLACA DE CAUTERIO FIAB

PLACA DE CAUTERIO FIAB MODELO: F7820W/V.